حلول سال 1397 هجری شمسی که مقارن با ماه مبارک رجب المرجب شده را به عموم مسلمانان و شیعیان جهان و پیروان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت می گوئیم
امروز:
 • یکشنبه,30 اردیبهشت , 1397
 • 2018/20 05/20
 • 2018/20 05/20

آغاز دهه فجر چهلم انقلاب اسلامی بر امت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی مبارک باد

تاریخ ارسال: پنجشنبه,12 بهمن , 1396 | تعداد بازدید : 50 | |
انقلاب اسلامی ایران، حرکت بزرگ مردم به رهبری امام خمینی(ره)، از مراجع تقلید شیعه در قم که در سال ۱۳۵۷ش./۱۹۷۹ م. موجب سقوط نظام پادشاهی و ایجاد نظام جمهوری اسلامی شد. آغاز دهه فجر چهلم انقلاب اسلامی بر امت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی مبارک باد


معرفی چهل اثر درباره انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)

به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران، حرکت بزرگ مردم به رهبری امام خمینی(ره)، از مراجع تقلید شیعه در قم که در سال ۱۳۵۷ش./۱۹۷۹ م. موجب سقوط نظام پادشاهی و ایجاد نظام جمهوری اسلامی شد.

در این انقلاب مراجع معظم تقلید و علما و روحانیان شیعه، سهم بزرگی در هدایت و آگاهی‌بخشی به مردم و هدایت مبارزات داشتند. عبارت جمهوری اسلامی که در شعارهای مردمی تکرار می‌شد برگرفته از اندیشه‌های رهبری انقلاب (امام خمینی) بود.آغاز این حرکت تاریخی با اعتراضات آیت الله خمینی(ره) و دیگر علمای دینی به رفتارهای خلاف دین دستگاه حکومتی از سال ۱۳۴۱ آغاز شد. با تشدیداعتراضات مردمی، محمدرضا پهلوی در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ش کشور را ترک کرد.امام خمینی(ره) که از عراق به پاریس رفته بود و با مصاحبه‌ها و پیام‌های خود انقلاب را رهبری می‌کرد در ۱۲بهمن۱۳۵۷ه‍.ش به ایران بازگشت و در ۲۲بهمن همان سال نظام پادشاهی رسماً سقوط کرد(منبع: ویکی شیعه).

آن چه در ادامه می آید، بخشی از منابع و آثاری است که در موضوع انقلاب اسلامی ایران نگاشته شده است.یادآوری می شود، معرفی این آثار و منابع به معنی تأیید محتوای کامل آنها نمی باشد.

الف. کتاب ها

 1. ۱. اسناد نهضت اسلامی ایران/ با مقدمه و به کوشش هادی خسروشاهی.- تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏، ۱۳۸۹ -
 2. ۲. ان‍ق‍لاب‌ و ارزش‌ه‍ا: پ‍ژوه‍ش‌ه‍ا: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ارزش‌ه‍ا در پ‍رت‍و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌/ ع‍ل‍ی‌ ذوع‍ل‍م‌.- ت‍ه‍ران‌‏: سازمان انتشارات پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌‏، ۱۳۷۹.
 3. ۳. ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍م‍زه‌ ام‍رای‍ی‌.- ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۳.
 4. ۴. ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ اس‍ن‍اد س‍اواک‌/ ت‍دوی‍ن‌ م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌ وزارت‌ اطلاع‍ات‌.- ت‍ه‍ران‌‏ : وزارت‌ اطلاع‍ات‌، م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌‏، 1386.
 5. ۵. ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌/ ح‍م‍ی‍درض‍ا اخ‍وان‌ م‍ف‍رد.- ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، ۱۳۸۱.
 6. ۶. ایران؛ دیروز، امروز، فردا: تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران/ محسن نصری؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی.- قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏، ۱۳۹۱.
 7. ۷. ج‍ری‍ان‌ه‍ا و س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (از روی‌ ک‍ارآم‍دن‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍اه‌ ت‍ا پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌(س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۲۰ –۱۳۵۷)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رس‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌.- ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۵.
 8. ۸. چ‍ه‍ارده‌ س‍ال‌ رق‍اب‍ت‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‍ک‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ درای‍ران‌ (۱۳۴۳ – ۱۳۵۶)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ روح‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌.- ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ، ۱۳۸۳.
 9. ۹. دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی(ره)/ نویسنده و مدیر محتوایی جعفر شیرعلی‌نیا.- تهران : نشر سایان، ‏۱۳۹۳.
 10. ۱۰. درآمدی بر انقلاب اسلامی ایران‏/ تالیف روح‌الله حسینیان.- تهران‏: مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏،۱۳۸۸.
 11. ۱۱. درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران/ محمد‌رحیم عیوضی، محمد‌جواد هراتی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی.- قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏، ۱۳۹۰.
 12. ۱۲. دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی/ تالیف ساره جمالی‌زواره.- تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏، ۱۳۹۶.
 13. ۱۳. روزش‍م‍ار ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ [ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ پ‍روی‍ز س‍ع‍ادت‍ی‌]؛[ برای] دفتر ادبیات انقلاب اسلامی[ حوزه هنری[.-ت‍ه‍ران‌: شرکت انتشارات س‍وره‌ م‍ه‍ر، ‏۱۳۷۶ –.
 14. ۱۴. روزشمار جمهوری اسلامی ایران/تدوین منصور طبیعی.- تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‏‏۱۳۹۰.-
 15. ۱۵. سیر مبارزات یاران امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک/ [ گردآورنده] چاپ و نشر عروج (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).- تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، موسسه چاپ و نشر عروج‏، ۱۳۹۳ -(18ج).
 16. ۱۶. ۳۰سال جمهوری اسلامی/ مسیح مهاجری و جمعی از نویسندگان.- تهران: روزنامه جمهوری اسلامی‏‏، ۱۳۸۸.
 17. ۱۷. ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور‏: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌‌ال‍ش‍ری‍ف‌)/ تدوی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌.- تهران‏: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏: س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏، ۱۳۷۰ -
 18. ۱۸. فرهنگنامه‌ی رجال روحانی عصر امام‌خمینی(ره)‏/تالیف مرکز اسناد انقلاب اسلامی.- تهران‏: مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏، ۱۳۸۹‏-
 19. ۱۹. نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی/ تالیف مرکز اسناد انقلاب اسلامی.- تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‏‏‏۱۳۸۸ –
 20. ۲۰. ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍مين‍ی‌ (ره)/ ح‍م‍ی‍د روح‍ان‍ی‌ (زی‍ارت‍ی‌).- ت‍ه‍ران‌‏: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، موسسه چاپ و نشر عروج‏، ۱۳۸۶‏-. (3ج.).
سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور


ب. پایان نامه و طرح پژوهشی

 1. ۱. آسیب شناسی انقلاب از منظر شهید بهشتی/ پژوهشگر: روح الله جلالی اصل؛ استاد راهنما: یعقوب توکلی؛ استاد مشاور: سیدمحمدرضا مرندی.- کارشناسی ارشد(دانشگاه معارف اسلامی قم)، 1394.
 2. ۲. ارزیابی متقابل شورای امنیت سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران/ پژوهشگر: محمد ابراهیم نیکزاد؛ استاد راهنما: محمد ستوده؛ استاد مشاور: سید داوود آقایی.-کارشناسی ارشد(دانشگاه معارف اسلامی قم)، 1390.
 3. ۳. اندیشه اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری: اصول، اهداف و ویژگی‌ها/ پژوهشگر: احمد گلستانه؛ استاد راهنما: ناصر جمال‌زاده؛ استاد مشاور: حسن مجیدی.- کارشناسی ارشد(دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، 1390.
 4. ۴. انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر تجدید حیات تمدن اسلامی/ پژوهشگر: محمدحسین رنجبران؛ استاد راهنما: احمد بخشایشی اردستانی؛ استاد مشاور: اکبر اشرفی .- کارشناسی ارشد(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، 1389.
 5. ۵. انقلاب اسلامی و تحول در نظریه‌پردازی شرق‌شناسان معاصر/پژوهشگر: سعید صادقی؛ استاد راهنما: عماد افروغ؛ استاد مشاور: داوود مهدوی زادگان.- (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، 1390.
 6. ۶. انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در عراق و لبنان/ پژوهشگر: مریم رحمنی؛ استاد راهنما: غلامرضا خواجه سروری؛ استاد مشاور: ابراهیم برزگر.- کارشناسی ارشد(دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم سیاسی)، 1390.
 7. ۷. انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن بر ژئوپلیتیک تشیع در عربستان سعودی و یمن/ پژوهشگر: سعید گلچین؛ استاد راهنما: مجید عباسی؛ استاد مشاور: اصغر جعفری ولدانی.- کارشناسی ارشد(دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم سیاسی)، 1394.
 8. ۸. بررسی تأثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای مسلمان حاشیه دریای خزر/ پژوهشگر: یدالله سپهری؛ استاد راهنما: یعقوب توکلی؛ استاد مشاور: مصطفی ملکوتیان و مصیب عباسی.- دکتری تخصصی(دانشگاه معارف اسلامی قم)، 1393.
 9. ۹. بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در بروز تخاصمات بلوک شرق و غرب/ پژوهشگر: مظاهر تمیمی؛ استاد راهنما: مسعود مرادی و عظیم شه‌بخش؛ استاد مشاور: عبدالرسول خیراندیش.- کارشناسی ارشد(دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، 1392.
 10. ۱۰. بررسی توصیفی گفتمان‌های پس از انقلاب اسلامی ایران در مورد حکومت دینی و نسبت سنجی آنان با اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)/ پژوهشگر: ناصر خسروبیگی؛ استاد راهنما: یحیی فوزی؛ استاد مشاور: منصور انصاری.- کارشناسی ارشد(پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی)، 1388.
 11. ۱۱. بررسی مقایسه‌ای عملکرد حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران/ پژوهشگر: محمدمهدی گودرزوند چکینی؛ استاد راهنما: داود آقایی؛ استاد مشاور: یعقوب توکلی.- کارشناسی ارشد(دانشگاه معارف اسلامی قم)،1393.
 12. ۱۲. بررسی مقایسه‌ای مواضع روحانیت در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی/ پژوهشگر مرتضی موسوی علمداردهی؛ استاد راهنما: حسین رفیع؛ استاد مشاور: مهدی رهبر.- کارشناسی ارشد(دانشگاه مازندران)، 1388.
 13. ۱۳. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر قفقاز جنوبی و موانع پیشرو(با تاکید بر جمهوری آذربایجان)/پژوهشگر: محسن حیدری؛ استاد راهنما: یحیی صفوی؛ استاد مشاور: یعقوب توکلی و محمدعلی حسین‌زاده.- کارشناسی ارشد(دانشگاه معارف اسلامی قم)، 1393.
 14. ۱۴. تأثیر رهبری امام خمینی در روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی/ پژوهشگر: واثق رضا نقوی؛ استاد راهنما: غلامرضا ضابط‌پور؛ استاد مشاور: عباس ایزدی فرد.- کارشناسی ارشد
 15. ۱۵. تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران/ پژوهشگر: کمال اکبری؛ استاد راهنما: محمدجواد ارسطا؛ استاد مشاور: نجف لک زایی .- دکتری تخصصی(دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی)، 1391.
 16. ۱۶. تداوم آرمان صدور انقلاب اسلامی، فرصت‎ها، چالش‎ها و راهکارها/ پژوهشگر: مهرداد کریمی؛ استاد راهنما: یحیی فوزی.- کارشناسی ارشد(پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی)1396.
 17. ۱۷. دگردیسی هویت سیاسی بعد از انقلاب اسلامی/ پژوهشگر: وحید ذوالفقاری؛ استاد راهنما: علی کریمی.- کارشناسی ارشد(دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، 1390.
 18. ۱۸. روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و لبنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران براساس رهیافت سازه انگاری/ پژوهشگر: مجتبی زارعی؛ استاد راهنما: محمدرضا محمود پناهی؛ استاد مشاور: محمدرضا حاتمی.-کارشناسی ارشد(دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده علوم سیاسی)، 1393.
 19. ۱۹. فرصت‌ها و چالش‌های صدور انقلاب اسلامی و راهبردهای ارتقاء آن در عصر بیداری اسلامی/ پژوهشگر: غلامرضا عراقی؛ استاد راهنما: غلامرضا بهروزی لک؛ استاد مشاور: محسن قمی و محمد ستوده.- دکتری تخصصی (دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، 1394.
 20. ۲۰. نقش انقلاب اسلامی در تغییر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران/ پژوهشگر: مهدی آقابابایی؛ استاد راهنما: شمس الله مریجی؛ استاد مشاور: کریم خان‌محمدی.- کارشناسی ارشد(دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)، دانشکده الهیات و معارف اسلامی)، 1388.

 

منابع و ماخذ:

*کتابخانه معاونت فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت(علیهم السلام)؛

*ویکی شیعه؛

*سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛

*پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. 

************************************************

تهیه و تنظیم: 

اداره اسناد و اطلاعات مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام)

چهل اثر درباره انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)

سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور
سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور

نظرات شما

نام شما:
پست الکترونیک:
موضوع:
پیام: